OFERTA

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TAMO” Sp. z o.o. we Wschowie, zajmuje się świadczeniem usług w zakresie odbioru odpadów z branży spożywczej.
W rozumieniu rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27. 09. 2001 r, należą do nich: kości, surowe tłuszcze, tłuszcze topione, skwarki, przeterminowane lub zanieczyszczone mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe, ryby oraz wędliny, nie spełniające warunków handlowych margaryny, masmixy i masła. Ponadto Firma odbiera oleje i tłuszcze powstające po usmażeniu frytek, kurczaków, mięsa, ryb, pączków i ciastek. Na odbiór i transport ww. odpadów Przedsiębiorstwo posiada stosowne zezwolenia Starosty Wschowskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli oraz służy pomocą w wypełnianiu wymaganej przepisami dokumentacji tj. dokumentu handlowego i karty przekazania odpadów.
Od dnia 24.09.2012r. świadczymy usługi transportowe samochodami o zabudowie izotermicznej z windami. Posiadamy samochody o następującej ładowności 3,5 tony oraz 4,5 tony.
Świadczymy usługi w zakresie sczytywania danych z tachografu cyfrowego oraz kart kierowców.