O FIRMIE

PPHU "TAMO" Sp. z o.o z siedzibą we Wschowie ul. Królowej Jadwigi 4c 67-400 Wschowa tel/fax 0655405808, tel. 0655407486, e-mail tamo.wschowa@wp.pl

Akt założycielski - umowa spółki została spisana w dniu 14.06.2000r. w formie aktu notarialnego Dnia 26.06.2000r. Postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Lesznie Spółkę wpisano do rejestru handlowego w dziale B pod numerem RH-B-1375.

Dnia 08.05.2000r. Postanowieniem Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod NR-0000110883

Kapitał zakładowy wynosi 50000,00 zł.

Spółka działalność rozpoczęła w dniu 19.07.2000r.

Przedmiotem działalności Spółki jest transport i odbiór odpadów o następujących kodach:
-020102 - odpadowa tkanka zwierzęca
-020201 - odpady z mycia i przygotowania surowców
-020202 - odpadowa tkanka zwierzęca
-020203 - surowce i produkty nie nadające się do spożycia
-020303 - odpady poekstrakcyjne
-020304 - surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
-020380 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
-020601 - surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa
-020680 - nie przydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
-160380 - produkty spożywcze przeterminowane lub nie przydatne do spożycia
-190809 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olei
-200108 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji
-200125 - oleje i tłuszcze


NASTĘPNA STRONA >>

Świadczymy usługi transportowe na terenie całej Unii Europejskiej.