AKTY PRAWNE
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowisko
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
Plik PDF Rozporządzenie (WE) No 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.10.2002 r.
Plik PDF Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20.10.2005 r Dz. ustaw 217/1839/2005
Plik PDF Dziennik ustaw z dnia 02.12.2010 Dz. Ust. 249/1673/2010
Plik PDF Rozporządzenie Ministra Rolinictwa i Rozwoju Wsi z 8.10.2003 r. Dz. ustaw 189/1767/2003 r.